Don't Miss
- Sponsored -
Ad imageAd image

Discover Categories

મજુર અધિકાર મંચ દ્વારા અચોક્કસ નિણર્ય લેવાયો મજુર ભર્તી ચાલુ કરો

મજુર અને મુકારદમોની આર્થિક પરિસ્થિતિને સમજતા નિર્ણય લેવાયો આજથી તમામ સુગર ફેકટરીઓની ગાડીને અટકાવવામાં આવશે નહીં. (મનિષ બહાતરે/અશ્ર્વિન ભોયે) આહવા : ડાંગ જીલ્લાના સુબીર તાલુકા ખાતે મજુર, મુકારદમ અને મજુર

adminpoladgujarat adminpoladgujarat