રાજપીપળા બ્રહ્માકુમારીના બહેનો દ્વારા જિલ્લાના 285 જેટલા ભાઈઓને રાખડી બાંધીને રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી

adminpoladgujarat
adminpoladgujarat
1 Min Read

(સૈયદ સાજીદ : નર્મદા)
હાલ રક્ષાબંધનની તેહવાર ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે રક્ષાબંધન એટલે પવિત્ર ભાઈ અને બહેનો તહેવાર માનવામાં આવે છે રક્ષાબંધનના તહેવારમાં બહેન ભાઈની ત્યારે જઈને રાખડી બાંધે છે

નર્મદા જિલ્લાના વડા મથક રાજપીપળા ખાતે આવેલ બ્રહ્મકુમારીની બહેનો દ્વારા રાજપીપળા 50 જેટલા પોલીસ ભાઈઓ ને, કેવડિયા એકતાનગર ખાતે CISF ના 60 જવાન અને SRPF કેવડિયા એકતા નગર ખાતે 125 જવાન અને કેવડિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 30 પોલીસ જવાનને રાજપીપલા એસટી ડેપો ખાતે 20 ભાઈઓને કુલ નર્મદા જિલ્લામાં મળી ને 285 જેટલા ભાઈઓને રાખડી બાંધી બ્રહ્મકુમારીની બહેનોએ રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી,

Share this Article
Leave a comment