ડાંગની શાળાઓમા રંગોળી મારફતે મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમનો સંદેશ ગુંજતો કરાયો

adminpoladgujarat
adminpoladgujarat
1 Min Read

આહવા : તા.  ૩: ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા આગામી તા.૧/૧/૨૦૨૨ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભમા ફોટાવાળી મતદારયાદીનો “ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણાનો કાર્યક્રમ” જાહેર કરવામા આવ્યો છે.
આ કાર્યક્રમો તા.૧/૧૧/૨૦૨૧ (સોમવાર) થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ (મંગળવાર) સુધી હાથ ધરવામા આવનાર છે. જેમા તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૧ (રવિવાર), તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૧ (રવિવાર), તા.૨૭/૧૧/૨૦૨૧ (શનિવાર), તથા તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૧ (રવિવાર) ના દિવસો દરમિયાન મતદારયાદી સુધારણા માટે ‘ખાસ ઝુંબેશના કાર્યક્રમો’ હાથ ધરવામા આવનાર છે.

આ ઝુંબેશના દિવસો દરમિયાન ડાંગ જિલ્લાના તમામ મતદારોને અસરકારક રીતે સંદેશો મળી રહે, તે હેતુસર જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી, આહવા-ડાંગ, અને જિલ્લા સ્વીપ નોડલ અધિકારીશ્રી, આહવા-ડાંગ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો હાથ ધરવામા આવી રહ્યા છે. જે મુજબ ગત તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ‘રાષ્ટ્રીય એકતા દિન’ નિમિતે કલેક્ટરશ્રીની કચેરી, ડાંગ ખાતે શાળાઓની બાળાઓ દ્વારા “મતદારયાદી સુધારા” સંદર્ભે રંગોળી કાર્યક્રમ યોજવામા આવ્યો હતો.

સાથે મતદાન જાગૃતિ અંગેના શપથ પણ લેવામા આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ ડાંગ જિલ્લાની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓ, માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળાઓ, કોલેજો, આઇ.ટી.આઇ. કક્ષાએ યોજી મતદારોને પોતાની મતદારયાદીમા સુધારો કરવા માટેનો સંદેશ પાઠવવામા આવ્યો હતો.

Share this Article
Leave a comment